Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Discus Dierenparadijs Weert    
Emmasingel 11
6001 BA Weert
Nederland

KvK nr. 13038503
BTW nr. NL 154588970-B01

Tel: +31(0)495-535550
(telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur, maandag van 13.00 – 18.00 uur en donderdag van 9.00-21.00 uur m.u.v. zon- en feestdagen) info@dierenparadijs.nl algemeen e-mailadres
 

Artikel 1. Definities

1.1 Discus Dierenparadijs Weert is een dierenspeciaalzaak gevestigd in Weert die naast haar fysieke winkel d.mv. een webshop haar klanten het gemak van thuiswinkelen wil bieden. Via de website kunnen artikelen besteld worden die vervolgens per post worden verzonden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Dierenparadijs.nl, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.dierenparadijs.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Discus Dierenparadijs Weert is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW. BTW bedragen worden niet apart vermeld.   

4.2 Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,75. Voor zendingen naar andere landen kunt u contact met ons opnemen.

4.4 Discus Dierenparadijs Weert kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk via:

  •  iDEAL
  •  Paypall:
  • In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma - vrij muv zon-en feestdagen) na orderdatum door Discus Dierenparadijs Weert te zijn ontvangen. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel na overleg langer voor u vasthouden. Klanten binnen de EU kunnen een betaling verrichten dmv een SEPA overboeking adhv de IBAN en BIC nummers in de bestelbevestiging. Banken garanderen een betaling binnen 3 werkdagen.
  • Bancontact / Mister Cash.

5.3 Betalingstermijn. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon- en feestdagen) na orderdatum door Discus Dierenparadijs Weert te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is.
Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering.  Bij geen bericht of betaling zal Discus Dierenparadijs.nl de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

5.4 De klant geeft Discus Dierenparadijs Weert toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Discus Dierenparadijs Weert.

Artikel 6. Levering

6.1 Discus Dierenparadijs Weert streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Discus Dierenparadijs Weert echter niet verplicht.

6.2 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Discus Dierenparadijs Weert zal in dat geval voor directe terugbetaling zorgdragen.

6.3 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.


Artikel 8. Ruilen of retourneren van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. 
VOOR AL ONZE ARTIKELEN* GELDT: NIET GOED GELD RETOUR! 

Retourbeleid;
Al onze artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen, hiervoor geldt NIET GOED GELD RETOUR, mits u Discus Dierenparadijs Weert uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst telefonisch of per e-mail hiervan op de hoogte stelt en indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden;

8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

8.1.1) Vooraf aanmelden
U dient altijd vooraf kenbaar te maken dat u een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de retour/ruiling via info@dierenparadijs.nl. Kosten voor retourzending zijn voor klant. 

8.1.2) Retourinstructies
Na aanmelding van uw retourwens ontvangt u per e-mail een bevestiging met retourinstructies. Bij uw retourzending vermeldt u uw bestelnummer, naam en indien betaald dmv overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN / BIC nummer. Betalingen via paypal worden uitsluitend op uw PayPalrekening gecrediteerd. 

8.1.3) Retourtermijn retourzending
Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen afgeleverd te zijn bij Discus Dierenparadijs Weert. Voor België/Duitsland geldt een retourtermijn van 7 werkdagen. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd tenzij vooraf anders afgesproken.

8.1.4) Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn. Labels dienen aangehecht te zijn. Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden worden door ons niet retour genomen. Discus Dierenparadijs Weert behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.1.5) Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van uw product, Discus Dierenparadijs Weert zal zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.2.1) Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.  

8.2.2) Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.


Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan info@dierenparadijs.nl.


Service staat hoog in ons vaandel, mocht er iets niet in orde zijn of het product voldoet niet anderszins (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop), neemt u dan svp altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering. Dit kan per e-mail: info@dierenparadijs.nl of telefonisch: 0031(0)495-535550.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Discus Dierenparadijs Weert, dan wel tussen Discus Dierenparadijs Weert en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Discus Dierenparadijs Weert, is Discus Dierenparadijs Weert niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Discus Dierenparadijs Weert.


Artikel 12. Overmacht

Discus Dierenparadijs Weert heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Discus Dierenparadijs Weert gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@dierenparadijs.nl.

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
  • zullen Discus Dierenparadijs Weert en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Discus Dierenparadijs Weert.